top of page

RONTAL ENGINEERING

רונטל הנדסה מספקת שרותי תכנון וייעוץ למערכות מיזוג אוויר
אוורור ופינוי עשן. השירות הניתן בחברה כולל:
 

-  תכנון מערכות מיזוג אוויר, אוורור, פינוי עשן, אוויר דחוס.

- תכנון מערך אוורור מנדפים למטבחים לפי  תקן 1001 חלק 6.

 

- תכנון מערכות לטיפול בגזים רפואיים ובגזים רעילים.

- ליווי ופיקוח הנדסי על פרוייקטים.

- ייעוץ מתקדם להתייעלות אנרגטית של מערכות קיימות ועתידיות. 

- ניתוח מערכות בעזרת כלים מתקדמים (CFD או FDS).

- הכנת כתבי כמויות ותמחור פרוייקטים.

bottom of page